Krijg gratis één maand Bijles Engels Online!

Bij aanvraag van minimaal 10 bijlessen Engels.


Bijles Engels

Bij SGA Onderwijs kan je verschillende bijlessen aanvragen gericht op de Engelse taal. Je kan kiezen voor een bijles specifiek gericht op de negatieve gevolgen van dyslexie, een examentraining volgen of online bijles volgen gericht op taalachterstand in de Engelse taal. De focus wordt gelegd op de basiselementen van de taal. Er wordt, afhankelijk van de bijles, gewerkt aan woordenschat, leesvaardigheid en luistervaardigheid. Lees meer..

Bijles Nederlands

Bijles Nederlandse taal houdt in dat jij samen met een ervaren logopedist je begrijpend lezen niveau verbetert. Door strategieën aan te leren en met kleurcodes te werken leer je hoe je een tekst beter kan begrijpen. Het is belangrijk dat jouw niveau in begrijpend lezen voldoende is om de vakken op de middelbare school goed te kunnen volgen. Samen met een ervaren logopediste leer je deze strategieën aan om zo je niveau van begrijpend lezen te verbeteren. Lees meer..

Docententraining

Wil jij als docent of als vaksectievoorzitter zorgen voor betere begeleiding van leerlingen met dyslexie? Vraag een cursusdag bij SGA Onderwijs aan. Ik kom op locatie training  geven aan docenten die vragen hebben over of vastlopen met dyslectische leerlingen. Ik geef inzichten in de problematiek bij dyslectici en praktische handvatten om mee aan de slag te gaan in de lessen. Het doel is om na deze trainingsdag een product te hebben gemaakt met elkaar waarmee jullie sectie direct verder kan. Lees meer..


Taalonderwijs in Den Haag

SGA Onderwijs is gespecialiseerd in taalachterstand, zowel in de Nederlandse taal als de Engelse taal. Bij veel kinderen blijft de ontwikkeling van taal achter door verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld doordat zij last hebben van dyslexie, onvoldoende begeleiding krijgen op school of thuis Nederlands niet als eerste taal gebruiken. Dit kan als resultaat hebben dat schoolprestaties tegenvallen en kinderen hierdoor niet de talenten kunnen ontwikkelen die zij wel in zich hebben.

Bij SGA Onderwijs werk je effectief taalachterstand in de Nederlandse en Engelse taal weg. SGA Onderwijs is een organisatie die kinderen de kans wilt bieden beter te presteren op school, dit doen wij door kinderen basisvaardigheden aan te leren op het gebied van taal. Wij bieden bijlessen aan die gericht zijn op begrijpend lezen in de Nederlandse taal en het aanleren van Engels als tweede taal. Hierbij ligt altijd de focus op taalachterstand door bijvoorbeeld dyslexie.

SGA Onderwijs werkt met personen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Zo hebben wij ervaring met kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën en met verschillende achtergronden. Onze visie is om álle kinderen te kunnen helpen hun dromen te verwezenlijken en talenten te ontwikkelen.

Boek direct een bijles

Laden...
  • Bent u woonachtig in postcodegebied 2500 dan betaalt u geen kosten voor het aanrijden.