English Foundations


Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal English Foundations beschikbaar zijn voor basisscholen. Deze methode richt zich op de kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben zich te kunnen redden in het Engels. Foundations is onderdeel van Sterk Engels van Graviant en richt zich op de taalontwikkeling en wordt vanuit de wetenschap ondersteund. Ben jij geïnteresseerd in een methode gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek? Klik hier voor een inzagehoofdstuk. Lees meer...

Yes You Can!


Engels leren met dyslexie onmogelijk? ‘Yes you can’ helpt! De afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met kinderen die last hebben van dyslexie. Dyslexie betekent dat spellen en lezen extra moeilijk is omdat de linker- en rechterhersenhelft langzamer met elkaar ‘praten’. Ik heb mij lange tijd afgevraagd hoe dit opgelost zou kunnen worden voor deze kinderen. Ik ben er achter gekomen, na onderzoek, dat Engels leren toch echt wel mogelijk is voor kinderen met dyslexie. Lees meer..

Docententraining


Wil jij als docent of als vaksectievoorzitter zorgen voor betere begeleiding van leerlingen met dyslexie? Vraag een cursus aan bij SGA Onderwijs. Ik geef op locatie training aan docenten die vragen hebben over of vastlopen met dyslectische leerlingen. Ik geef inzichten in de problematiek bij dyslectici en praktische handvatten om mee aan de slag te gaan in de les. Het doel is om na deze training een product te hebben gemaakt waarmee jullie als team direct verder kunnen. Lees meer..

 

Engels en Dyslexie

SGA Onderwijs is gespecialiseerd in taalachterstand in de Engelse taal. Bij veel kinderen blijft de ontwikkeling van taal achter door verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld doordat zij last hebben van dyslexie, onvoldoende begeleiding krijgen op school of last hebben van een taalontwikkelingsstoornis. Dit kan als resultaat hebben dat schoolprestaties tegenvallen en kinderen enkel vanwege de ernst van hun dyslexie bijvoorbeeld niet worden bevorderd naar een volgend schooljaar.

In oktober 2018 is ons eerste 'remedial teaching' werkboek uitgekomen. Dit werkboek is gemaakt voor één op één begeleiding van leerlingen met dyslexie die hierdoor veel moeite hebben met de Engelse taal. In dit werkboek wordt de nadruk gelegd op het fonemisch en fonetisch bewustzijn. Volgens vele onderzoeken is het ontwikkelen hiervan erg belangrijk voor leerlingen met een leerachterstand.

"Het is best gek dat leerlingen bij het leren van Nederlands eerst de klanken leren, maar niet bij het leren van Engels"

Ja dat is best gek inderdaad. Waarom wel in groep 3 de kinderen Nederlandse spelling aanleren en dit overslaan bij het leren van een tweede taal. Zeker kinderen met een taalachterstand en/ of dyslexie hebben veel moeite met klank verwerking. Bij het Engels is het ook nog eens zo dat de klanken niet altijd logisch zijn met de spelling. Dit is de reden dat SGA Onderwijs in samenwerking met Graviant Learning tot een lesmethode Engels is gekomen voor de basisschool. In deze methode wordt op basis van meer dan 250 wetenschappelijke onderzoeken de Engelse taal aangeleerd.

Op deze website vind u alle informatie over zowel de methodes als de mogelijkheden een training te volgen over dit onderwerp.