Bijles Engels


Bij SGA Onderwijs kan je verschillende bijlessen aanvragen gericht op de Engelse taal. Je kan kiezen voor een bijles specifiek gericht op de negatieve gevolgen van dyslexie, een examentraining volgen of online bijles volgen gericht op taalachterstand in de Engelse taal. De focus wordt gelegd op de basiselementen van de taal. Er wordt, afhankelijk van de bijles, gewerkt aan woordenschat, leesvaardigheid en luistervaardigheid. Lees meer..

Yes You Can!


Engels leren met dyslexie onmogelijk? ‘Yes you can’ helpt!

De afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met kinderen die last hebben van dyslexie. Dyslexie betekent dat spellen en lezen extra moeilijk is omdat de linker- en rechterhersenhelft langzamer met elkaar ‘praten’. Ik heb mij lange tijd afgevraagd hoe dit opgelost zou kunnen worden voor deze kinderen. Ik ben er achter gekomen, na onderzoek, dat Engels leren toch echt wel mogelijk is voor kinderen met dyslexie. Lees meer..

Docententraining


Wil jij als docent of als vaksectievoorzitter zorgen voor betere begeleiding van leerlingen met dyslexie? Vraag een cursusdag aan bij SGA Onderwijs. Ik kom op locatie training geven aan docenten die vragen hebben over of vastlopen met dyslectische leerlingen. Ik geef inzichten in de problematiek bij dyslectici en praktische handvatten om mee aan de slag te gaan in de les. Het doel is om na deze trainingsdag een product te hebben gemaakt waarmee jullie als sectie direct verder kunnen. Lees meer..

 


Taalonderwijs in Den Haag

SGA Onderwijs is gespecialiseerd in taalachterstand, zowel in de Nederlandse taal als de Engelse taal. Bij veel kinderen blijft de ontwikkeling van taal achter door verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld doordat zij last hebben van dyslexie, onvoldoende begeleiding krijgen op school of thuis Nederlands niet als eerste taal gebruiken. Dit kan als resultaat hebben dat schoolprestaties tegenvallen en kinderen hierdoor niet de talenten kunnen ontwikkelen die zij wel in zich hebben.

Bij SGA Onderwijs werk je effectief taalachterstand in de Nederlandse en Engelse taal weg. SGA Onderwijs is een organisatie die kinderen de kans wilt bieden beter te presteren op school, dit doen wij door kinderen basisvaardigheden aan te leren op het gebied van taal. Wij bieden bijlessen aan die gericht zijn op begrijpend lezen in de Nederlandse taal en het aanleren van Engels als tweede taal. Hierbij ligt altijd de focus op taalachterstand door bijvoorbeeld dyslexie.

SGA Onderwijs werkt met personen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Zo hebben wij ervaring met kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën en met verschillende achtergronden. Onze visie is om álle kinderen te kunnen helpen hun dromen te verwezenlijken en talenten te ontwikkelen.

Boek Online


Laden...