Over SGA Onderwijs

Kees Siepelinga

Mijn naam is Kees Siepelinga. 30 jaar oud en woonachtig in Den Haag. Sinds 2015 ben ik werkzaam op een vmbo school in Den Haag die gericht is op taalproblematiek. Ik werk met leerlingen die problemen ervaren door dyslexie, taal-spraak stoornissen en leerlingen met ADD/ ADHD. Omdat ik merkte dat ik zelf vaak vast liep met deze problematiek en onvoldoende ondersteuning en kennis had over deze onderwerpen ben ik begonnen met onderzoek.

Ik heb zelf gemerkt door kennis op te doen over het onderwerp dat ik leerlingen veel beter kan ondersteunen. Door kennis te hebben over dyslexie, waar dit vandaan komt en welke negatieve gevolgen dit heeft kan ik beter inspelen op achterstanden. Ik ben inmiddels ervaren in het omgaan met leerlingen met deze problematiek en kan aan de hand van het werkboek Yes You Can! leerlingen trainen. Ik geef nu trainingen aan docenten die te maken hebben met leerlingen met dyslexie.