Dit werkboek is geschreven op basis van het onderzoek gedaan door K. Siepelinga. Uit dit onderzoek is gebleken dat fonemische bewustwording een grote indicator is van leessucces. Ook bij het aanleren van Engels als tweede taal wordt fonemisch bewustzijn genoemd als belangrijke factor. Zeker bij dyslectische leerlingen is deze fonemische bewustwording achterstallig vergeleken met niet-dyslectische leerlingen. Om deze reden wordt juist dit aspect aangepakt in dit werkboek.

Dit werkboek is geschreven om het fonemisch bewustzijn te trainen en doet dit aan de hand van herkennen, uitspreken en opschrijven van de klinkerklanken in de Engelse taal. Dit werkboek is geschreven voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leerlingen uit de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Het is in het Nederlands geschreven en neemt de leerlingen aan de hand de taal beter te begrijpen en de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid te vergroten. Dit wordt gedaan door woorden en zinnen uit te spreken. Daarnaast worden er vragen gesteld bij elke dialoog en moeten de leerlingen de mogelijke spellingen voor een klank opschrijven. Het werkboek is gebaseerd op de theorie van Yopp (1992) en het theorieboek van Ann Baker (2006).

BESTEL NU!